ข้อมูล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2499 อลูมิเนียมแอนด์คอนสตรัคชั่น