ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท ซูเปอร์บาย มาร์ท จำกัด
บริษัท ซูเปอร์บาย มาร์ท จำกัด
2 บริษัท จันทร์อังคาร จำกัด
บริษัท จันทร์อังคาร จำกัด
3 บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
4 บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
6 บริษัท บีท เดอะ เวิลด์ จำกัด
บริษัท บีท เดอะ เวิลด์ จำกัด
7 บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
8 บริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
9 บริษัท คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
บริษัท คิว แอนด์ เอฟ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
10 บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด
บริษัท ลาลิซ่า 2020 จำกัด
11 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
12 บริษัท คลาวด์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท คลาวด์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
13 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
14 บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
15 บริษัท โกลด์ เกทเวย์ จำกัด
บริษัท โกลด์ เกทเวย์ จำกัด
16 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
17 บริษัท ยูนิคอร์น (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยูนิคอร์น (ประเทศไทย) จำกัด
18 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
19 บริษัท กาลศิริ พาณิชย์ จำกัด
บริษัท กาลศิริ พาณิชย์ จำกัด
20 บริษัท การาจี กรุ๊ป จำกัด
บริษัท การาจี กรุ๊ป จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
กิจกรรมการดำเนินงานร้านเกมและตู้เกมหยอดเหรียญ
3 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
4 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
5 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
6 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
7 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
8 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
9 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
11 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
12 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
13 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
15 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
16 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
17 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
18 การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย
19 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
20 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์