ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท อธีน่า โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท อธีน่า โฮลดิ้ง จำกัด
2 บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด
3 บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด
4 บริษัท ซันไชน์ แคปปิตอล จำกัด
บริษัท ซันไชน์ แคปปิตอล จำกัด
5 บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
6 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
7 บริษัท ษิทรา ลอว์เฟิร์ม จำกัด
บริษัท ษิทรา ลอว์เฟิร์ม จำกัด
8 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
9 บริษัท จัดหางาน ซีจีพี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท จัดหางาน ซีจีพี (ประเทศไทย) จำกัด
10 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
11 บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด
บริษัท อันลิมิเต็ด ไอเดีย จำกัด
12 บริษัท รอแยล ลานนา เจด แกลเลอรี่ จำกัด
บริษัท รอแยล ลานนา เจด แกลเลอรี่ จำกัด
13 บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
14 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
15 บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด
บริษัท ไบร์ท แพนเทอร์ จำกัด
16 บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
17 บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
18 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
19 บริษัท 123 อี ทิคเก็ต จำกัด
บริษัท 123 อี ทิคเก็ต จำกัด
20 บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
3 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
8 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
9 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
10 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
11 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
12 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
13 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
17 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
18 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
19 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
20 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น