ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เยนเฟิง ออโตโมทีฟ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เยนเฟิง ออโตโมทีฟ อินทีเรีย ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 บริษัท 830 เวนเจอร์ส จำกัด
บริษัท 830 เวนเจอร์ส จำกัด
3 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
4 บริษัท โพรกัม อีลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โพรกัม อีลาสโตเมอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
5 บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด
บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์กรุ๊ป จำกัด
6 บริษัท บุ๊คกิ้ง ออนไลน์ จำกัด
บริษัท บุ๊คกิ้ง ออนไลน์ จำกัด
7 บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
บริษัท จัดหางาน เค.เอส.แมนเพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด
8 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
9 บริษัท เบสท์เซฟ โกลฟ จำกัด
บริษัท เบสท์เซฟ โกลฟ จำกัด
10 บริษัท จัดหางาน อีพีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท จัดหางาน อีพีเอส คอนซัลแตนท์ จำกัด
11 บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
12 บริษัท เอพีเอฟ แคปปิตอล ทีเอช พีทีอี จำกัด
บริษัท เอพีเอฟ แคปปิตอล ทีเอช พีทีอี จำกัด
13 บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เวิร์ล พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด
14 บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด
15 บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เฮลธ์ ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
16 บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
17 บริษัท สปา - ฮาคูโฮโด จำกัด
บริษัท สปา - ฮาคูโฮโด จำกัด
18 บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด
19 บริษัท จัดหางาน ซี แอล ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1999) จำกัด
บริษัท จัดหางาน ซี แอล ซี อินเตอร์เนชั่นแนล (1999) จำกัด
20 บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เรโซแนค ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
4 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
5 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
6 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
7 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
8 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
9 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
11 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
12 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
13 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
14 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
17 ธุรกิจจัดนำเที่ยว
ธุรกิจจัดนำเที่ยว
18 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
19 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
20 การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น