ธุรกิจที่กำลังมาแรงในช่วงนี้

เลือกประเภท

ชุดข้อมูล

ธุรกิจมาแรง

ธุรกิจที่กำลังมาแรง และกำลังเป็นที่สนใจ

ผู้ประกอบการ ที่มีการค้นหามากที่สุด view
1 บริษัท เอ็ม อินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด
บริษัท เอ็ม อินเตอร์-คอมเมิร์ซ จำกัด
2 บริษัท คอนเนคท์ เดอะ ดอทส์ จำกัด
บริษัท คอนเนคท์ เดอะ ดอทส์ จำกัด
3 บริษัท โมเดิร์น ลาเท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โมเดิร์น ลาเท็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
4 บริษัท วิจิ คอร์ป จำกัด
บริษัท วิจิ คอร์ป จำกัด
5 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด
6 บริษัท ชูเงิน จำกัด
บริษัท ชูเงิน จำกัด
7 บริษัท เจเอ็น โกลด์ ริช กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เจเอ็น โกลด์ ริช กรุ๊ป จำกัด
8 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออเรอัส จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ออเรอัส จำกัด
9 บริษัท ดีโชติช่วง จำกัด
บริษัท ดีโชติช่วง จำกัด
10 บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
11 บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
บริษัท กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
12 บริษัท เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
13 บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส อาร์ ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
14 บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ โฟร์ ซีส์ จำกัด
15 บริษัท คาบิยาร จำกัด
บริษัท คาบิยาร จำกัด
16 บริษัท จัดหางาน เอสพีที ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท จัดหางาน เอสพีที ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
17 บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองลิสซิ่ง จำกัด
18 บริษัท 420 เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท 420 เอ็มเมอรัลด์ กรุ๊ป จำกัด
19 บริษัท พูนทรัพย์ลิสซิ่ง 2002 จำกัด
บริษัท พูนทรัพย์ลิสซิ่ง 2002 จำกัด
20 บริษัท ทีซี แคปปิตอล คอร์ป จำกัด
บริษัท ทีซี แคปปิตอล คอร์ป จำกัด


กลุ่มธุรกิจที่มีคนสนใจมากที่สุด view
1 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
2 การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การให้สินเชื่ออื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3 กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
4 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5 การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
6 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
7 การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การขายส่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
8 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9 การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับยานยนต์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
10 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
11 การติดตั้งไฟฟ้า
การติดตั้งไฟฟ้า
12 กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
13 การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต
14 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
15 ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
ร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
16 การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
การฆ่าและการบรรจุเนื้อสัตว์ปีกสด
17 การขายส่งสินค้าทั่วไป
การขายส่งสินค้าทั่วไป
18 การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
การผลิตอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง
19 การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
20 การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป